Naší starostí tedy budiž zařídit věc lépe než tomu bylo u řeckých filosofů, kterým Origenes (6. kniha proti Celsovi) vytýká, že pro pýchu byli podobni oněm lékařům, kteří nedbali o lid a léčili jen zámožné. Ale co jiného dělají také dnes ti, kteří se snaží svou prací prospět toliko některé části lidí (buď té skupiny, která je přijala do svého středu, nebo té, která si je najala za mzdu, nebo se chápou jiných příležitostí, aby se snad někomu líbili):

Cesta světla, kap. XIV. 16

úvodní strana * obsah knihy * J.A.Komenský