Úvodní strana

Úvod -

ÚVOD

Věnování -

VĚNOVÁNÍ

Kapitola I. -

SVĚT JE ŠKOLOU BOŽÍ MOUDROSTI.

Kapitola II. -

ŠKOLA SVĚTA JE VINOU LIDÍ UVEDENA VE VELKÝ ZMATEK

Kapitola III. -

JAK BYLY RŮZNÝMI ZPŮSOBY HLEDÁNY LÉKY NA LIDSKÉ ZMATKY, ALE ŽÁDNÝ DOSTI ÚČINNÝ NEBYL DOSUD NALEZEN

Kapitola IV. -

ZDA EXISTUJE LÉK NA ODSTRANĚNÍ LIDSKÝCH ZMATKŮ A JAKÝ MÁ BÝT

Kapitola V. -

NA TMY LIDSKÝCH ZMATKŮ NEMŮŽE BÝT PODÁN ÚČINNĚJŠÍ LÉK NEŽ NĚJAKÉ OBECNÉ SVĚTLO

Kapitola VI. -

NADĚJE NA OBECNÉ SVĚTLO PŘED KONCEM SVĚTA JE NEPOCHYBNÁ

Kapitola VII. -

VĚŘÍME-LI, ŽE SE BLÍŽÍ DOBA UNIVERSÁLNÍHO SVĚTLA, JSME POVINNI TAKÉ VYHLEDÁVAT JEHO CESTY

Kapitola VIII. -

CO JE SVĚTLO A KOLIK JE DRUHŮ SVĚTLA, TÉŽ CO JSOU TMY PROTIKLADNÉ SVĚTLU A KOLIK JICH JE

Kapitola IX. -

SOUBOJ SVĚTLA A TMY JE USTAVIČNÝ, STŘÍDAVĚ JICH PŘIBÝVÁ A UBÝVÁ AŽ DO ÚPLNÉHO VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA

Kapitola X. -

O CESTÁCH SVĚTLA,  JIMIŽ SE PŘIROZENĚ VYLÉVÁ A ŠÍŘÍ

Kapitola XI. -

JAKÝMI CESTAMI SE STAVÍ TMA PROTI SVĚTLU

Kapitola XII. -

JAK SE MOHOU A MAJÍ CESTY SVĚTLA SPOJOVAT A POUŽÍVAT K ÚČINNĚJŠÍMU A MOCNĚJŠÍMU VYHÁNĚNÍ TMY ODEVŠAD

Kapitola XIII. -

AŽ DOSUD BYLO POZOROVÁNO ŠEST CEST, UKÁZANÝCH BOHEM, JAK VŠTĚPOVAT ROZUMOVÉ SVĚTLO  DO LIDSKÝCH MYSLÍ; ZBÝVÁ TEDY SEDMÁ, ZCELA UNIVERSÁLNÍ

Kapitola XIV. -

PLNĚJI SE OBJASŇUJE TROJÍ ÚČEL UNIVERSÁLNÍHO SVĚTLA (ABY V NĚM VŠICHNI MOHLI VIDĚT VŠECHNO VESKRZE)

Kapitola XV. -

ČTYŘI POTŘEBY CESTY UNIVERSÁLNÍHO SVĚTLA: UNIVERSÁLNÍ KNIHY, UNIVERSÁLNÍ ŠKOLY, UNIVERSÁLNÍ SBOR, UNIVERSÁLNÍ JAZYK

Kapitola XVI. -

ZPŮSOB A METODA UNIVERSÁLNÍCH KNIH

Kapitola XVII. -

ZPŮSOB UNIVERSÁLNÍCH ŠKOL

Kapitola XVIII. -

PODOBA UNIVERSÁLNÍHO SBORU

Kapitola XIX. -

ZPŮSOB UNIVERSÁLNÍHO JAZYKA

Kapitola XX. -

JAKÝ STAV SVĚTA MŮŽEME OČEKÁVAT PO TAKOVÉ ÚPRAVĚ?

Kapitola XXI. -

SEDM POTŘEB K USKUTEČNĚNÍ VĚCÍ TAK ŽÁDOUCÍCH

Kapitola XXII. -

PROSBY K OTCI SVĚTEL O POSLEDNÍ OSVÍCENÍ LIDSKÉHO RODU

úvodní strana * obsah knihy * J.A.Komenský